svářečky

Jaké elektrody budete potřebovat pro vaše svařování?

Chystáte se svařovat a přemýšlíte, jaký druh elektrody budete vlastně potřebovat? Pojďte se s námi podívat na přehledný seznam všeho, co potřebujete vědět.

Stejnosměrná svářečka

Všechny základní znalosti se každý zájemce o svařování vždy dozví v kurzu, který je možné absolvovat během celého roku. Svářečský kurz vám umožní, abyste měli v malíku všechny znalosti, které pro bezpečné svařování potřebujete. Například se v kurzu dozvíte, že pokud máte stejnosměrnou svářečku, můžete použít praktický jakýkoliv obal elektrody. 

Střídavý proud

Používáte jako zdroj střídavý proud? V tom případě se pro vaše použití bude nejvíce hodit kyselá nebo rutilová elektroda. Tyto svářečky se využívaly zejména v minulosti. Dnes se již kyselé elektrody nevyužívají tak často. Výhoda rutilové elektrody je vysoký obsah minerálu rutilu, který se dobře osvědčuje při svařování například tenkých plechů. Pokud se chystáte dělat kratší sváry, rutilová elektroda je velmi vhodným řešením. Navíc se vám podaří snadno očistit vzniklou strusku. 

Inertní plyn

Budete svařovat v ochranné atmosféře inertního plynu? V tomto případě obloukového svařování elektrickým proudem se používá nejčastěji netavicí se elektroda. Inertní plyny vyžadují speciální elektrody, nejčastěji se můžeme setkat například s netavicí se wolframovou elektrodou. Právě wolframové elektrody zajistí, že bude výsledek svařování bezchybný. 

Přehled elektrod

Existuje ještě několik typů obalovaných elektrod, které jsme si dosud nezmínili. Pro svařování stejnosměrným proudem se může používat také bazická obalovaná elektroda. V hantýrce nazývaná bazilka se nejčastěji uplatňuje v profesionálních provozech, kde bude svár namáhán tlakem. Tímto způsobem je tak možné svařit i tlakové lahve. Naopak rutil-bazický obal se používá při běžném svařování, kde si přejeme hladký povrch svaru. Obalované elektrody mohou být také celulosové, nebo také bazické. 

Pro různé typy svařování budete potřebovat rozdílné obalované elektrody.