bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Co je to bezpečnost a ochrana zdraví při práci?

Možná přemýšlíte nad tím, že se pustíte do světa podnikání. Možná vás tento svět dokonce láká. Jenže je třeba si uvědomit, že jakožto podnikatelé nebudete moct všechno, respektive že i vy budete mít několik povinností, které je třeba dodržovat. Především je třeba dodržovat takzvané BOZP čili bezpečnost a ochranu zdraví při práci. S tím vám ale případně pomůže firma Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO nejen u nás, ale také na Slovensku. V referencích na internetu jsou popsány zkušenosti se zmíněnou firmou. 

Ptáte se, co to vlastně bezpečnost a ochrana zdraví při práci znamená, respektive co to vlastně je? Pojem jste možná někdy slyšeli, ale jeho správnou definici byste sesumírovali jenom stěží. 

Co je to bezpečnost a ochrana zdraví při práci?

Pokud hovoříme o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci mluvíme o velice širokém oboru, na který bohužel dnes neexistuje jedna specifická definice. Nejčastěji se však používá jedno vysvětlení, a sice takové, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou soubor opatření (ať už technických, tak organizačních a výchovných), která při správné aplikaci nebo realizaci vytváří podmínky k tomu, aby nedocházelo, respektive aby se předcházelo ohrožení i poškození lidského zdraví. 

Pod pojmem “bezpečnost a ochrana zdraví při práci” však nalezneme celou spoustu oblastí a problematik. 

Co se konkrétně pod pojmem “bezpečnost a ochrana zdraví při práci” ukrývá?

Jak již bylo zmíněno, pod pojmem “bezpečnost a ochrana zdraví při práci” se ukrývá celá spousta oblastí a problematik. Kupříkladu sem spadá management rizik, což lze chápat jako vyhodnocování rizik při práci a následná kategorizace prací. Dále sem spadá i hygiena práce, technické a organizační požadavky na pracovní prostředí nebo zakázané práce a pracoviště. 

Do bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci spadají i pracovnělékařské služby, dále pak poskytování osobních ochranných prostředků nebo ergonomie a bezpečnostní značení či bezpečnostní signály.