vysokozdvižné vozíky

Ve skladu potřebujete pomocníky! Paletové a elektrické vysokozdvižné vozíky vám ušetří čas i námahu

Práce ve skladu je v mnoha ohledech velice náročná. To dobře vědí nejen odborníci z oblasti logistiky, ale také každý, kdo alespoň nějakou chvíli pracoval ve velké skladovací hale přepravní společnosti, výrobního závodu nebo obchodního řetězce. Pro vedoucí zaměstnance, kteří se zabývají koordinací příjmu a distribuce zásob, spočívá hlavní náplň práce v kontrole příchozích dodávek, evidování trvanlivosti jednotlivých produktů, jejich správnému uložení do vyčleněných prostor a včasné expedici na správné místo určení. Ti, kteří mají v kompetenci zajištění technického zázemí, zase řeší, jak s co nejmenší námahou a výdaji zvládnout veškeré potřebné činnosti.

Elektrické vysokozdvižné vozíky a kladkostroje zvládnou dopravit do nemalé výšky i opravdu těžká břemena

Při organizování všech činností týkajících se chodů skladu je klíčovým faktorem efektivita. Velice důležitá je správná koordinace všech dílčích úkolů. A kromě pracovníků je třeba zapojit i moderní techniku. Právě ta dnes vykonává ve všech větších skladovacích halách i na překladištích drtivou většinu fyzicky náročné nebo nesnadné práce. Výrazně tak šetří čas i finanční prostředky, při správném používání a dodržování zásad bezpečnosti navíc snižuje riziko nehod, úrazů i materiálních ztrát. Ve velkoskladech hrají důležitou roli zejména elektrické vysokozdvižné vozíky. Vzhledem k vzrůstajícím cenám pozemků i nutnosti rozšiřování kapacit jsou stále častěji ke skladování využívány vysoké regálové systémy s mnoha nad sebou umístěnými policemi, a právě dopravení nákladu do horních pater zajišťují elektrické vysokozdvižné vozíky. Díky tomu, že neprodukují žádné emise, jsou navíc vhodné i k provozu v interiéru. Kladkostroje zase mají svou nezastupitelnou úlohu při lodní a železniční přepravě i v továrních halách.

Paletové vozíky se používají ve skladech i na prodejních plochách

Drtivá většina zboží se dnes od výrobců přepravuje na paletách. Ty pak stačí naložit na paletové vozíky a převézt na místo určení, případně přímo na prodejní plochu supermarketu či hypermarketu, kde z nich lze okamžitě začít vybalovat zboží přímo do regálů. Paletové vozíky jsou proto naprosto nezbytné pro zajištění rychlého a bezproblémového provozu ve všech velkokapacitních prodejnách.