exteria

Jak ve firmě vyhlásit cvičný požární poplach?

Když se řekne cvičný požární poplach, většina z nás si jistě vybaví školní léta, kdy se čas od času z rozhlasu ozval povel k provedení evakuace, žáci se seřadili ve třídě a způsobně vypochodovali chodbou ven. Ačkoliv se od těchto dob mnohé změnilo, povinnost vyhlašovat požární poplach stále trvá – a nejen ve školách.

Kdo musí cvičný poplach vyhlašovat?

Pravidla BOZP a PO velí vyhlašovat cvičný poplach na všech pracovištích ve vysokém stupni požárního nebezpečí alespoň jednou ročně a musí o něm být sepsaná dokumentace BOZP, to vám jistě potvrdí i odborníci z firmy Extéria, které mají s tímto samozřejmě zkušenost. Pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím musí cvičný poplach každý rok provádět v případě, že jsou zde složité podmínky pro zásah.

Jak postupovat?

Cvičný požární poplach je v první řadě třeba pořádně naplánovat a ohlásit příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru. O provádění cvičného poplachu totiž zpravidla ví jen pár vedoucích pracovníků, a tak se může stát, že po vyhlášení někteří zaměstnanci v návalu paniky či nevědomosti požár ohlásí na tísňovou linku. Firma by pak musela řešit zbytečné výjezdy a sankce za ně.

Vyhlášení poplachu by mělo odpovídat požární poplachové směrnici, ale konkrétní náplň cvičení je zcela v kompetencích zaměstnavatele. Může použít světelná i zvuková výstražná znamení, použít netoxické dýmovnice, hasicí přístroje, evakuační žebříky, matrace či simulovat evakuaci zraněných osob.

Co je cílem cvičení?

Cílem evakuace je dostat všechny osoby (případně i zvířata) na předem určené místo, které až do ukončení poplachu nesmí opustit. Na takovém shromaždišti lze podávat i občerstvení. Následně musí být poplach vyhodnocen – za jaký čas se všichni dostali na shromaždiště, zda byly dodržené všechny směrnice a postupy dané dokumentací PO, zda všechny osoby bez problémů našly evakuační cesty, zda všechna bezpečnostní zařízení fungovala správně a podobně. O cvičení musí vzniknout zápis do požární knihy.