Dopravní značení

Vždy připravené dopravní značení

Dopravní značky usnadňují informovanost řidičů, jinak by docházelo mnohem častěji k nehodám na veřejných komunikacích. Potřebují se i v případech, kdy na silnici dojde k plánované či naopak neočekávané situaci.

Označení stavby a jiných projektů

Dopravní uzavírky, výkopy a zábory nejrůznějšího rozsahu vyžadují kvalitní označení. Někdy se neobejdete bez fungující světelné signalizace a semaforů pro řízení kyvadlové dopravy. V mnoha případech chce situaci pořádně promyslet. Pokud v tomto oboru neoplýváte žádnými zkušenostmi, sjednejte si odborníky s dostatečnou praxí. Navrhnou vám projekty dopravně inženýrského opatření, které budou projednány a odsouhlaseny příslušnými úřady a na Policii České republiky. Dopravní značení Praha se bude řídit vašimi požadavky a bude vypracována cenová nabídka zdarma. Aplikace vynikají kvalitou, proto díla vydrží delší dobu.

Montáž a demontáž dopravního značení

K velkým plusům patří, že dopravní značení si nemusíte pouze kupovat, ale lze si ho jenom pronajmout, dokonce si ho nechat i namontovat včetně příslušenství. Pro realizování poskytnete přesné místo realizace, projektovou dokumentaci se zákresem SDZ a povolení dotčeného orgánu, když žadatel nevlastní příslušnou komunikaci. Nabízí se svislé a vodorovné značení. Poskytují se zcela kompletní služby, kdy se obstará výkop, osadí se sloupek a namontuje dopravní značka. Kromě značek se montují příhrady, lamelové portály, pevné a sklopné parkovací sloupky a zábrany. Nechybí ani nabídka dopravních zrcadel o různých velikostech, carstopů, kuželů, přechodových lávek, plastových svodidel plněných vodou, zpomalovacích a vodících prahů. Samozřejmě se zohledňují technické podmínky pro osazování. Po ukončení prací se vše demontuje a komunikace se uvádí do původního stavu. Pronájem se uskutečňuje na krátkou a dlouhou dobu.

Sdílet článek