planning-3536753_640

Přizvěte si architekta k návrhu rodinného domu

Pokud plánujete výstavbu rodinného domu, potřebujete projekt, na jehož základě se začnou tvořit základy a stavět zdi či příčky. Jestliže má rodinný dům představovat obydlí, ve kterém strávíte zbytek svého života, je důležité navrhnout půdorys prakticky a s ohledem na budoucnost. V takovém případě na scénu přichází architekt, který je schopen vyhotovit i 3D návrh, abyste si udělali reálnou představu.

Architekt však neslouží jen pro navrhování budov, ale klade důraz i na estetiku, plánuje, navrhuje a dohlíží na stavbu. Zkrátka se jedná o profesi, která vyžaduje různá školení, kurzy, přísné zkoušky, a především adekvátní vzdělání. Jestliže vás zajímá návrh rodinného domu Kutná Hora, představíme vám jednoho architekta s dlouholetými zkušenostmi a pozitivními referencemi.

Co dělá architekt?

Práce architektů není vždy stejná. Zatímco někteří se specializují pouze na exteriéry, jiní i na interiéry. Každopádně se podílí na všech fázích stavebního projektu od vysvětlování myšlenek klientům a dodavatelům přes kreslení plánů a specifikací až po dohled nad jednotlivými fázemi stavby. Architekti často spolupracují s odborníky z příbuzných oborů, jako jsou interiérový design, územní plánování a stavební inženýrství.

Konzultace a návrhy

Architekt konzultujte s klienty všechno, protože musí zjistit jejich požadavky, na jejichž základě připraví výkresy a specifikace konceptu. Návrhy musí být v souladu se stavebními, bezpečnostními a místními předpisy a omezeními.

Dokumentace

Během této fáze architekt zachytí návrh na papír. Vytvoří podrobné výkresy pomocí technologie CAD, aby zajistil proveditelnost návrhu. Samozřejmě může dojít k několika revizím a překreslením návrhů tak, aby vyhovovaly potřebám klientů. Jakmile je návrh schválen, je převeden do stavebních pokynů a technických specifikací, které stavební odborníci přenesou na stavbu.

Výstavba

Během této fáze architekt navštěvuje staveniště a setkává se se stavební četou, aby dohlížel na stavbu, podepisoval jednotlivé části prací, v případě potřeby jednal s dodavateli a řešil případné problémy, které se vyskytnou.

Podívejte se, jaké služby vám přináší architekt Hladík.