Výkup kovového šrotu

KOVY: Jak třídit tento neobvyklý odpad?

V třídění odpadu se Česká republika pohybuje na prvních místech. Češi jsou zkrátka zvyklí třídit plasty, sklo, papír nebo nápojové kartony. Předmětem třídění je ale také bioodpad, nebezpečný odpad nebo kovy. Pojďme se na recyklaci kovů podívat blíže.

Mnoho lidí by vůbec nenapadlo, že kovy je možné třídit. Staré kovové předměty jako jsou rámy od kol, kovové ploty, staré kotle a bojlery, plechovky od potravin a další, mohou být recyklovány a dále sloužit dobré věci. Při jejich odevzdání ve sběrně kovového odpadu si navíc přijdete na pár korun navíc.

Kde můžete odevzdat kovový odpad?

Vyprodukuje vaše domácnost spoustu kovových plechovek od potravin? Máte plný sklep starých kovových předmětů, které vám jen překáží? Odneste je přímo do sběrny, která se zabývá výkupem kovového – odpadu ve vašem městě či okolí. Důležité však je, aby byl veškerý odevzdaný kov čistý. Plechovky by neměly být znečištěny zbytky jídla či chemikáliemi.

Které obaly sběrny nepřijímají?

Ne všechny obaly se vyplatí třídit. Například obaly od čokolád, víčka od zavařenin, obaly od tavených sýrů, víčka od jogurtů atd. jsou většinou obaly kombinovanými a sběrny je nevykupují.

Připravte se na platbu převodem

Až ponesete kov do sběrny, připravte se na to, že platba v hotovosti nebude možná. Od roku 2015 totiž platí nová legislativa, která sběrnám platbu za kov v hotovosti přímo zakazuje. Při porušení této povinnosti jim hrozí vysoká pokuta, a to až do výše 1 milionu Kč.

TSR Czech Republic s.r.o.

Velice širokou síť poboček, které se zabývají výkupem kovového – šrotu a kovového odpadu, má například společnost TSR Czech Republic s.r.o. Stačí pouze najít sběrnu, kterou máte nejblíže.

Sdílet článek