likvidace autovraku

Jak se rychle a zákonně zbavit autovraku

Pořídili jste si do rodiny nového plechového miláčka? Pak možná řešíte, co udělat s tím, který už dosloužil. Někdy je možné ho ještě nabídnout na prodej. Stává se ovšem, že je třeba auto ekologicky zlikvidovat. Přitom je třeba vycházet ze zákona, který tento akt přesně popisuje.

Co říká zákon o ekologické likvidaci vozidel

Když automobil doslouží, je třeba na něho pohlížet jako na odpad. Jeho likvidaci pak upravuje zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v 7. díle čtvrté části. Dále se tímto zabývá vyhláška č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků. Autovrakem je přitom vozidlo s ukončenou životností. Jeho ekologická likvidace vychází i z Listiny základních práv a svobod ČR, kde je zdůrazněno právo na příznivé životní prostředí. Z toho všeho pak vyplývá, že likvidace autovraku neprobíhá tak, že ho zavezete někam na kraj lesa a tam odstavíte.

Pozor na šmejdy

Zákon také podrobně upravuje, kdo a jak se ekologickou likvidací vozidel zabývá. Zde je třeba si dávat pozor na jednotlivé firmy, abyste nenarazili na nějaké šmejdy, o které ani v této oblasti není nouze. Většinou se jedná o osoby či firmy, které nemají k likvidaci autovraků žádné oprávnění. Auto od jeho majitele přeberou, ale doklad o ekologické likvidaci vozidla nevystaví. Často ho nahrazují jen předáním plné moci.

Jak probíhá ekologická likvidace vozidla

Je třeba si najít firmu, která má k likvidaci vozidel pověření. Většinou to bývá oficiální autovrakoviště jako přímý zpracovatel autovraků a prodejce náhradních dílů. Měla by být oprávněná k převzetí vozu a vydání likvidačního protokolu, na jehož základě je pak možné provést výmaz auta z evidence vozidel. Bez protokolu o ekologické likvidaci auta žádný úředník nebude s majitelem autovraku jednat. Jeho oficiální název zní Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků s platným a jedinečným IČPS číslem.