macro-1452987_640

Co jsou to kalibry? Jaké druhy existují?

Kalibry jakožto měřicí nástroje se používají k určení rozměrů součástek, zejména průměrů a závitů. Zásadní jsou pro průmysl a taktéž výrobu, kde je nezbytné zajistit přesné dodržování specifikovaných rozměrů. Kalibry se rozdělují do několika kategorií, ovšem v následujících řádcích se zaměříme především na závitové a válečkové varianty.

Závitové kalibry

Závitové kalibry jsou určeny ke kontrole závitů, jak samotný název napovídá. Slouží zejména k ověření správnosti tvaru a rozměrů závitů.

U závitového kalibru se pro výrobu používá kalená ocel, přičemž výsledné nástroje mají speciální profil odpovídající danému závitu. Kalibr má dvě strany, a to správnou a zmetkovou. Používá se tak, že se zasune do závitu součástky, kterou chcete zkontrolovat. Pokud kalibr správnou stranou pasuje, ale zmetkovou nikoliv, pak je v pořádku.

Válečkové kalibry

Další možností je kalibr válečkový používající se pro měření vnitřních a vnějších průměrů součástek, obvykle kruhového tvaru. Skládá se ze dvou válečků, jež jsou umístěny proti sobě na společné ose. Válečkové kalibry mohou měřit v rozsahu od několika milimetrů do několika centimetrů v závislosti na velikosti kalibru.

Při měření vnitřních průměrů se válečky vloží do díry a uživatel cítí odpor mezi válečky a stěnou díry. Při měření vnějších průměrů se součástka vkládá mezi válečky.

Ať už potřebujete měřit závity, nebo průměry, kalibry jsou ideální volbou. Stejně tak jsou nezbytným nástrojem pro zajištění kvality a přesnosti výrobních procesů. Zatímco závitové kalibry jsou specializované na závity, válečkové kalibry poskytují rychlé a přesné měření průměrů. V obou případech je klíčová správná technika měření a pravidelná kalibrace, aby se zajistila při kontrolách maximální přesnost a spolehlivost. Podívejte se na široký sortiment na stránce Nastroje.cz.